Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Κανονιστική Συμμόρφωση

Καθώς το ρυθμιστικό τοπίο αλλάζει συχνά, δημιουργούνται οριζόντιοι αλλά και κάθετοι (για κάθε κλάδο) κανονισμοί, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται. Η μη συμμόρφωση οδηγεί σε βαριά πρόστιμα, αυξημένα νομικά έξοδα, καθώς και επιπτώσεις στη φήμη της εταιρείας, που θα μπορούσαν ακόμη και να απειλήσουν τη συνέχιση της ύπαρξής της.

Η κανονιστική συμμόρφωση υπήρξε σταθερά ένας από τους κύριους μοχλούς για την υιοθέτηση της πλατφόρμας Papyros ECM, καθώς διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξή της.

Πως να επιτύχετε κανονιστική συμμόρφωση με την πλατφόρμα Papyros;

Διαχείριση κύκλου ζωής αρχείων

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες records management του Papyros ECM για να συγκεντρώσετε και να οργανώσετε τα αρχεία της εταιρείας σας, να αποφύγετε την απώλεια εγγράφων και να μειώσετε σημαντικά τον χρόνο που δαπανάται για τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου.

Χρονοδιαγράμματα διατήρησης

Ρυθμίστε χρονοδιαγράμματα διατήρησης αρχείων (RRS) με τους κατάλληλους κανόνες για να αυτοματοποιήσετε όλες τις μη αυτόματες διοικητικές εργασίες που απαιτούνται από τους κανονισμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε εγγραφής.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σχεδίασης ροής εργασίας Papyros ECM για να διασφαλίσετε ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση εκτελούνται με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και με τους κατάλληλους ελέγχους.

Διατμηματική συνεργασία

Πολύ σπάνια η συμμόρφωση αφορά ένα μόνο τμήμα μιας εταιρείας. Συγκεντρώστε στον Papyros πληροφορίες από διαφορετικές τοποθεσίες και ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, επιταχύνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες.

Διαφάνεια & Έλεγχος

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των εσωτερικών λειτουργιών, διασφαλίστε πρότυπα ποιότητας με ζωντανές αναφορές KPI και προωθήστε τη διαφάνεια στις πολιτικές της εταιρείας σας.

Διαλειτουργικότητα

Εξοικονομήστε αμέτρητες ώρες εργασίας ελαχιστοποιώντας το χρόνο που δαπανάται για τη συλλογή πληροφοριών από πολλαπλά συστήματα, αξιοποιώντας τα APIs του Papyros και διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες παραμένουν ακριβείς και συνεπείς.

Ψηφιακές Υπογραφές

Πολλοί κανονισμοί απαιτούν τη συχνή υπογραφή αρχείων και άλλων εγγράφων. Το Papyros ECM ενσωματώνει ψηφιακές υπογραφές συμβατές με το eIDAS στην τήρηση αρχείων και σε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών για να επιτρέψει στις εταιρείες να ψηφιοποιήσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες, διατηρώντας παράλληλα τον κίνδυνο.

Διαχείριση Αλλαγών

Διαχειριστείτε τις αλλαγές στα SOP και τις πολιτικές με ευελιξία, χρησιμοποιώντας το μηχανισμό versioning του Papyros και προκαθορισμένες ροές εργασιών έγκρισης και ενημερώστε αυτόματα όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για οποιαδήποτε νέα έκδοση.

Οφέλη

Μείωση λειτουργικού κόστους από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης
Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης, υπογραφής κ.α.
Συμμόρφωση με κανονισμούς και διαδικασίες (π.χ. ISO, GDPR)
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας
Αυξημένη ασφάλεια, παρέχοντας πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
Εποπτεία και έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων, εγγράφων κ.α.
Ταχύτερη λήψη αποφάσεων (360ο view), με τη βοήθεια τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών
Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Το Papyros ECM είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου και Αυτοματοποίησης Ροών Εργασίας που μπορεί να συμβάλει καίρια στην Κανονιστκή Συμμόρφωση της εταιρείας σας.

Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Επιταχύνετε τις εσωτερικές διαδικασίες με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες και λίστες εργασίας για κάθε χρήστη (task lists).

Ψηφιακές Υπογραφές EIDAS

Υπογράψτε ψηφιακά συμβάσεις και άλλα έγγραφα με πελάτες και συνεργάτες σε λίγα δευτερόλεπτα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης, αξιοποιώντας την μεγάλη γκάμα διασυνδέσεων της πλατφόρμας.

Παραγωγή Αναφορών

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης της τράπεζας και αυξήστε την παραγωγικότητα.

Ασφάλεια

Διασφαλίστε τις ευαίσθητες πληροφορίες και έγγραφα με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης. Ενισχύστε την διαφάνεια και τον έλεγχο στις διαδικασίες της επιχείρησης, ορίζοντας κανόνες καταγραφής ενεργειών των χρηστών (audit trails).

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Αξιοποιήστε την αυτοματοποιημένη παραγωγή εγγράφων με την χρήση προτύπων του Papyros ECM.

Αυτόματες Ενημερώσεις (Email Notifications)

Ορίστε αυτόματες ενημερώσεις στους πελάτες και τους συνεργάτες σας, για την πρόοδο των αιτημάτων τους, καθώς και για την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε τα έγγραφά σας σε δυναμικούς φακέλους, κρατώντας συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για κάθε υπόθεση των υποθέσεών σας.

Εργαλεία Σχεδίασης Low- Code / No – code

Οι διαδικασίες της Τράπεζας, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται και υποστηρίζονται ψηφιακά με τα εργαλεία σχεδίασης Papyros Form Designer, Papyros Workflow Designer.

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να επιτύχετε κανονιστική συμμόρφωση με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO