Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Λύσεις για το Τμήμα Πωλήσεων & Marketing

Όταν χειρίζεστε περισσότερες πληροφορίες από ποτέ, από πολλαπλές πηγές, σε λιγότερο χρόνο και χωρίς περιθώρια λάθους, οι χειροκίνητες και μη οργανωμένες διαδικασίες διαχείρισης περιεχομένου δεν είναι καθόλου επαρκείς.

Η πλατφόρμα Papyros παρέχει ένα κεντρικό, φιλικό προς τον χρήστη, ψηφιακό περιβάλλον για τη διαχείριση παραγγελιών, προσφορών, τιμολογίων, υλικού μάρκετινγκ και κάθε επικοινωνίας με υποψήφιους πελάτες και πελάτες.

 

Ποιά είναι τα οφέλη απο τη χρήση της πλατφόρμας Papyros ECM στο Τμήμα Πωλήσεων & Marketing;

Μείωση κόστους: Εξαλείψτε όλα τα κόστη που σχετίζονται με το χειρισμό του χαρτιού και μειώστε τον χρόνο που δαπανάται για αναζήτηση, συμπλήρωση, αντιγραφή και μη αυτόματες διαδικασίες μάρκετινγκ και πωλήσεων που βασίζονται σε χαρτί.
Βελτίωση εμπειρίας πελάτη: Αποφύγετε δαπανηρές καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση νέων πελατών, τη διαχείριση παραπόνων, την τιμολόγηση, τη συλλογή και άλλες εργασίες που απαιτούν βαριά χαρτιά εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες και αναπτύξτε μια εταιρική κουλτούρα με επίκεντρο τον πελάτη.
Έλεγχος & Διαφάνεια: Αποκτήστε πλήρη έλεγχο των εργασιών μάρκετινγκ και πωλήσεων, διασφαλίστε πρότυπα ποιότητας με ζωντανές αναφορές KPI και προωθήστε τη διαφάνεια στις πολιτικές της εταιρείας σας.
Συμμόρφωση: Προστατέψτε τα προσωπικά στοιχεία των πελατών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αναπτύξτε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που σχετίζονται με το GDPR με λεπτομερείς διαδρομές ελέγχου για τη βελτίωση της συμμόρφωσης.
Διαλειτουργικότητα: Αντικαταστήστε τα αποσυνδεδεμένα παλαιού τύπου συστήματα με λύσεις 360 ενσωματωμένες στην εργαλειοθήκη IT της εταιρείας σας και διασφαλίστε ότι οι εταιρικές πληροφορίες παραμένουν ακριβείς και ενημερωμένες.
Ευελιξία: Προσφέρετε στο προσωπικό πωλήσεών σας την ευελιξία της φιλικής προς τη συμμόρφωση κινητικότητας και απομακρυσμένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε έγγραφα και ροές εργασιών από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και όταν βρίσκεστε σε επαγγελματικό ταξίδι.
Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Το Papyros ECM είναι μια δυναμική πλατφόρμα Enterprise Content Management η οποία μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Τμήματος Πωλήσεων & Marketing της επιχείρησής σας.

Ψηφιοποίηση & Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM, καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και μειώστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Επιταχύνετε τις εσωτερικές διαδικασίες με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες και λίστες εργασίας (task lists) για κάθε χρήστη.

Ψηφιακές Υπογραφές eIDAS

Υπογράψτε τα έγγραφά σας σε λίγα δευτερόλεπτα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Διαλειτουργικότητα

Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείτε το προσωπικό σας με πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης, αξιοποιώντας την μεγάλη γκάμα διασυνδέσεων της πλατφόρμας.

Αναφορές

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης του οργανισμού και προχωρήστε σε διορθωτικές ενέργειες για συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

Ασφάλεια & Διαφάνεια

Διασφαλίστε τις ευαίσθητες πληροφορίες και έγγραφα με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης. Ενισχύστε την διαφάνεια και τον έλεγχο στις διαδικασίες της επιχείρησης, ορίζοντας κανόνες καταγραφής ενεργειών των χρηστών (audit trails).

Templates Εγγράφων

Αξιοποιήστε την αυτοματοποιημένη παραγωγή εγγράφων με την χρήση προτύπων του Papyros ECM και κερδίστε πολύτιμο χρόνο στην επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες σας.

Ειδοποιήσεις

Ορίστε αυτόματες αποστολές ενημερώσεων σε πελάτες και συνεργάτες, για την πρόοδο των αιτημάτων τους, καθώς και για την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε έγγραφα και πληροφορίες τρίτων συστημάτων σε υποθέσεις ( Συμβάσεων, Πρόσληψης νέου προσωπικού κλπ.) για εύκολη παρακολούθηση της πορείας του κάθε ζητήματος .

Σχεδιαστικά Εργαλεία Low-Code/No-Code

Οι διαδικασίες της επιχείρησης, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα με τα εργαλεία σχεδίασης λύσεων Papyros Form Designer, Papyros Workflow Designer.

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM, καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και μειώστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.