Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Τραπεζικοί Οργανισμοί

Διαχειριστείτε την αλληλογραφία σας ψηφιακά και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες σας, με την ασφάλεια των ψηφιακών υπογραφών.

Προσφέρετε προηγμένες υπηρεσίες στους πελάτες σας και διεκπεραιώστε τις εργασίες σας διάφανα, απλά και γρήγορα, με την πλατφόρμα Papyros της Modus.

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Ψηφιοποίηση & Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε τα έγγραφά σας σε δυναμικούς φακέλους, κρατώντας συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για κάθε υπόθεση που διαχειρίζεστε και αποκτήστε πλήρη εικόνα της πορείας του κάθε ζητήματος. .

Τυποποίηση & Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Επιταχύνετε τις εσωτερικές διαδικασίες  με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες και λίστες εργασίας για κάθε χρήστη (task lists).

Ψηφιακές Υπογραφές EIDAS

Εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρησιακά έγγραφα και διαδικασίες και διασφαλίστε την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με πρότυπα τυποποίησης, κανονισμούς και νομοθεσίες. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Παραγωγή αναφορών

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης της τράπεζας και αυξήστε την παραγωγικότητα.

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Αξιοποιώντας τη μεγάλη γκάμα εργαλείων διασύνδεσης του Papyros μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης.

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Αυτοματοποιήστε την παραγωγή εγγράφων με την χρήση templates και κερδίστε πολύτιμο χρόνο στην επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες σας.

Αυτόματες Ενημερώσεις (Email Notifications)

Ορίστε αυτόματες αποστολές ενημερώσεων, ώστε να μην χάνονται σημαντικές προθεσμίες όπως (λήξη πιστοποιητικών, συμβάσεων καθυστερήσεις πληρωμών, κλπ.)

Ασφάλεια & Διαφάνεια

Διασφαλίστε τις ευαίσθητες πληροφορίες και έγγραφα με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης.
Ενισχύστε την διαφάνεια και τον έλεγχο στις διαδικασίες της επιχείρησης, ορίζοντας κανόνες καταγραφής ενεργειών των χρηστών (audit trails).

Εργαλεία Σχεδίασης

Οι διαδικασίες της τράπεζας, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται και υλοποιούνται χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα, με τα low-code/no-code εργαλεία Papyros Form Designer και Workflow Designer.

Case Studies

Στη μακρόχρονη εμπειρία μας στον τραπεζικό κλάδο έχουμε συνεργαστεί με όλες σχεδόν τις τράπεζες της χώρας. Τα έργα που έχουμε υλοποιήσει εκτείνονται σε ένα εύρος από ηλεκτρονική διαχείριση αλληλογραφίας έως τραπεζικές υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως με χρήση Ψηφιακών Υπογραφών (π.χ. δανειακές συμβάσεις).

Έχουμε επίσης συνδέσει την πλατφόρμα Papyros με τα portal των τραπεζών ώστε οι πελάτες να λαμβάνουν και να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφά τους, η τράπεζα να τα λαμβάνει αμέσως και όλη η διαδικασία να ολοκληρώνεται  paperless, με ασφάλεια και χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί ο πελάτης στο κατάστημα.

Η πλατφόρμα Papyros έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για διαδικασίες (workflows) όπως έγκριση δαπάνης, εγκρίσεις για εγκυκλίους, επιστολές, ενημερωτικά σημειώματα κ.α.

Οφέλη

Μείωση λειτουργικού κόστους από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης
Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης, υπογραφής κ.α.
Συμμόρφωση με κανονισμούς και διαδικασίες (π.χ. ISO, GDPR)
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας
Αυξημένη ασφάλεια, παρέχοντας πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
Εποπτεία και έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων, εγγράφων κ.α.
Ταχύτερη λήψη αποφάσεων (360ο view), με τη βοήθεια τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών
Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων

Ενδεικτικές Λύσεις Papyros

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και οι συνεργασίες μας με τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της χώρας, δίνουν στην ομάδα της Modus την απαραίτητη τεχνογνωσία για την σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, στους παρακάτω, ενδεικτικούς τομείς:

Διαχείριση Αλληλογραφίας

Αρχειοθετήστε και διακινήστε την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με πελάτες και συνεργάτες κατευθείαν από το Inbox σας. Συνδέστε το λογαριασμό σας στον Papyros και διαχειριστείτε κεντρικά τα mail σας.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Αυτοματοποιήστε και τυποποιήστε τις διαδικασίες σας, με πλήρη έλεγχο πρόσβασης, ώστε να τηρείτε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς (ISO, GDPR κ.α.), διασφαλίζοντας την επιδιωκόμενη Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliancy Management).

Online Ψηφιακές Υπογραφές

Δώστε περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στους πελάτες σας και βελτιώστε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας. Με το Papyros Sign μπορείτε να υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφά σας και να διεκπεραιώνετε τις διαδικασίες σας online.

Διαχείριση Συμβάσεων

Ψηφιοποιήστε και οργανώστε σε δυναμικούς φακέλους όλα τα αρχεία μιας σύμβασης, είτε πρόκειται για πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους ή άλλους συναλλασσόμενους. Online Ψηφιακές Υπογραφές Δώστε περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στους πελάτες σας και βελτιώστε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας. Με το Papyros Sign μπορείτε να υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφά σας και να διεκπεραιώνετε τις διαδικασίες σας online.

Διαχείριση Προσωπικού / Πελατολογίου

Προστατεύστε τα αρχεία του προσωπικού σας και του πελατολογίου σας και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες σας (αίτημα νέας πρόσληψης, άνοιγμα νέου λογαριασμού, ενημέρωση νομιμοποιητικών εγγράφων κ.α.)

Διαχείριση Νομικών Υποθέσεων

Παρακολουθήστε την πρόοδο των Δικαστικών Υποθέσεων της Τράπεζας, αποθηκεύοντας όλα τα αρχεία σχετικά με έρευνες, αγωγές κ.α. Στον Papyros μπορείτε να έχετε ανά πάσας στιγμή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να λάβετε τις σχετικές αποφάσεις.

Papyros Mobile App

Όλα τα έγγραφα και οι διαδικασίες σας είναι κυριολεκτικά στο χέρι σας. Με το Papyros app για smartphones και tablets μπορείτε να προβάλετε, να αναζητήσετε αλλά ακόμα και να υπογράψετε τα έγγραφά σας, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Ιστορικά Αρχεία

Ψηφιοποιήστε το παλαιότερο αρχείο της τράπεζάς σας, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα. Αναζητήστε έγγραφα με ευέλικτους μηχανισμούς ανάκτησης και εφαρμόστε κανόνες πρόσβασης και τήρησης αρχείου.

Αρχειοθετήστε και διακινήστε την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με πελάτες και συνεργάτες κατευθείαν από το Inbox σας. Συνδέστε το λογαριασμό σας στον Papyros και διαχειριστείτε κεντρικά τα mail σας.

Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την τράπεζά σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO