Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει ο όρος Key Performance Indicators ή η συντομογραφία του KPIs;

Ουσιαστικά πρόκειται για τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης που μετράνε για ένα συγκεκριμένο διάστημα ένα συγκεκριμένο στόχο.

Μέσω των Key Performance Indicators (KPIs) ή στα ελληνικά Βασικών Δεικτών Απόδοσης ή Αποδοτικότητας, οι ομάδες διαφορετικών εταιρικών τμημάτων μπορούν να:

  • Θέσουν μετρήσιμους στόχους
  • Βάλουν ορόσημα προόδου
  • Παρέχουν πληροφορίες που θα οδηγήσουν την επιχείρηση να λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις

Πληροφοριακά συστήματα και KPIs

Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα διαθέτουν κάποιες βασικές στατιστικές αναφορές. Για παράδειγμα, μπορούν να εξάγουν μια λίστα με οντότητες (έγγραφα, διαδικασίες, χρήστες) χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ένα εύρος ημερομηνιών.

Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα οπτικοποίησης σε μορφή διαγραμμάτων όπως γραμμικά, σε μορφή πίτας, κ.α. Άλλες φορές η δυνατότητα αυτή είναι εγγενής του συστήματος κι άλλες γίνεται μέσω ενσωμάτωσης εξωτερικών εφαρμογών.

Όλα αυτά τα στατιστικά όμως είναι στατικά και μονοσήμαντα. Προσφέρουν μια πληροφορία που είναι βεβαίως χρήσιμη, αλλά μένει στην επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει διότι δεν παρουσιάζει την πραγματική λειτουργία του οργανισμού και την κατάσταση των διενεργούμενων διαδικασιών.

KPIs και πλατφόρμα Papyros

Εδώ έρχονται οι δείκτες KPIs τους οποίους παρέχει η πλατφόρμα Papyros. Οι συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης είναι ενσωματωμένοι στη βασική εγκατάσταση της πλατφόρμας. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να τους παραμετροποιήσουν άμεσα, ανάλογα την εκάστοτε επιχειρησιακή λογική.

Οι Key Performance Indicators (KPIs) είναι μια από τις πολλές επιλογές που παρέχουμε μέσω της πλατφόρμας Papyros ECM, όσον αφορά αναφορές και στατιστικά.

Οι περισσότεροι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα KPIs για τη μέτρηση της απόδοσης διαδικασιών. Για παράδειγμα, ορίζουν ένα αποδεκτό χρονικό όριο για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας έγκρισης. Στη συνέχεια, μέσω του σχετικού Key Performance Indicator ελέγχουν κατά πόσο επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν έτσι να εντοπίσουν πιθανά bottlenecks και να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επίλυσή τους.

Κλείστε μια σύντομη επικοινωνία με τον Account Manager σας και μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε κι εσείς να ενεργοποιήσετε τα KPIs στην εγκατάστασή σας. Αν δεν είστε χρήστες Papyros, τότε είμαστε στη διάθεσή σας για μια παρουσίαση στο χώρο σας ή και απομακρυσμένα.

Γνωρίστε την πλατφόρμα μας και μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το Papyros ECM για τη σωστή στοχοθέτηση και επιτυχία των εργασιών σας.